História miesta Kamenný mlyn

Oblasť Kamenný mlyn má svoju veľmi špecifickú atmosféru. Súkromie vytvára najmä jedinečné prostredie krásnej prírody, Trnavských rybníkov, zvy��ky lužného lesa, stromovej aleje, pestrosť tunajšej fauny a flóry. Svoj podiel na jedinečnosti tohto miesta má aj jeho história. Prvá zmienka o lokalite pochádza už z roku 1528. Pôvod názvu je odvodený od konkrétnej stavby, ktorou bol vodný mlyn, ktorého pôvod siaha ešte do stredoveku. Názov „kamenný����� dostal podľa použitia materiálu – kameňa – ktorý bol ako stavebný materiál výnimočný, preto��e pre Trnavu bola charakteristická tehlová historická z������stavba. Pôvodne zohrávala lokalita Kamenný mlyn s mestským mlynom a rybníkmi, situovaná v starom listnatom háji veľmi významnú hospodársku úlohu. Dnes je zase t����to oblasť vyhľadávaným rekreačným a oddychovým miestom nielen obyvateľov Trnavy.